pl_PLus
Wrocław University of Technology

2010

  1. P. Kaczmarek, G. Soboń, J. Sotor, A. Antończak, K. Abramski, “Fiber-MOPA Sources of Coherent Radiation”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences 58, 485-489 (2010) http://bulletin.pan.pl/%2858-4%29485.pdf
  2. A. Antończak, J. Sotor, M. Matysiak, K.M. Abramski, Blue 473-nm solid state diode pumped Nd:YAG/BiBO microchip laser”, Opto-Electronics Review 18, 71-74 (2010) http://www.springerlink.com/content/w7721217l7722326/
  3. G. J. Soboń, P. Kaczmarek, J. Sotor, A. Antończak, A. Wąż, K. M. Abramski, „Dwustopniowy wzmacniacz światłowodowy w konfiguracji MOPA pracujący w III oknie telekomunikacyjnym”, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 8-9 2010, 888-893 (2010)
  4. A. Wąż, P. Kaczmarek, A. Antończak, J. Sotor, G. Dudzik, M. Nikodem, G. Soboń, M. Walczakowski, K. M. Abramski, „Zastosowanie techniki WDM w wielopunktowej wibrometrii laserowo-światłowodowej”, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 8-9 2010, 883-887 (2010)
  5. M. Nikodem, K.M. Abramski, „Controlling the frequency of the frequency-shifted feedback fiber laser using injection-seeding technique”, Optics Communications 283, 2202-2205 (2010) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030401810000520
  6. M. Nikodem, K.M. Abramski, “169 MHz repetition frequency all-fiber passively mode-locked erbium doped fiber laser”, Optics Communications 283, 109-112 (2010) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030401809009389
  7. J. Sotor, A. Antonczak, K.M. Abramski, “Single-longitudinal mode Nd: YVO4/YVO4/KTP green solid state laser”, Opto-Electronics Review 18, 75-79 (2010) http://www.springerlink.com/content/r81840r3j7462826/
 

Copyright © 2012 Laser & Fiber Electronics Group